افزونه

مشکلات خود را در رابطه با افزونه های جوملا 1.5 در اینجا مطرح نمایید

2,705 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,655 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 324 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,313 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 549 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,661 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 774 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,092 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,360 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,264 نمایش ها
 1. کامپوننت پرسشنامه

  • 12 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,010 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,144 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,277 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 969 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,596 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,179 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,579 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,085 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,127 نمایش ها
 2. افزونه ویدیو

  • 1 پاسخ
  • 607 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 941 نمایش ها