افزونه

مشکلات خود را در رابطه با افزونه های جوملا 1.5 در اینجا مطرح نمایید

2,705 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 293 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,264 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 530 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,630 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 754 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,057 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,301 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,190 نمایش ها
 1. کامپوننت پرسشنامه

  • 12 پاسخ
  • 5,980 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,964 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,069 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,235 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 951 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,520 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,135 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,424 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,548 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,043 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,106 نمایش ها
 2. افزونه ویدیو

  • 1 پاسخ
  • 584 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 917 نمایش ها