افزونه

مشکلات خود را در رابطه با افزونه های جوملا 1.5 در اینجا مطرح نمایید

2,704 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 830 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 388 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,255 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 538 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,806 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,036 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,037 نمایش ها
 1. کامپوننت پرسشنامه

  • 12 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,174 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,341 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,129 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 676 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,931 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,482 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 794 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,271 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,465 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 796 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,261 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 673 نمایش ها
 2. افزونه ویدیو

  • 1 پاسخ
  • 446 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 702 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,041 نمایش ها