افزونه

مشکلات خود را در رابطه با افزونه های جوملا 1.5 در اینجا مطرح نمایید

2,705 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 720 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,509 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 692 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,817 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 919 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,271 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,518 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,501 نمایش ها
 1. کامپوننت پرسشنامه

  • 12 پاسخ
  • 6,683 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,183 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,386 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,166 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,779 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,862 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,381 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,697 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,729 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,232 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,267 نمایش ها
 2. افزونه ویدیو

  • 1 پاسخ
  • 724 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,083 نمایش ها