افزونه

مشکلات خود را در رابطه با افزونه های جوملا 1.5 در اینجا مطرح نمایید

2,705 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,737 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 596 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,357 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 565 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,690 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 790 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,399 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
 1. کامپوننت پرسشنامه

  • 12 پاسخ
  • 6,409 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,032 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,213 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,091 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,302 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,017 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,653 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,674 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,225 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,369 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,117 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,149 نمایش ها
 2. افزونه ویدیو

  • 1 پاسخ
  • 624 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 958 نمایش ها