صفحه مدیران

Moderators

Bl4ck.Viper

Bl4ck.Viper

عضو نسبتاً فعال جومینا

mahdi m

mahdi m

market manager

musio

musio

عضو رسمی جومینا


seyedsaeed

seyedsaeed

سعید شمسی

رضاقاسمی

رضاقاسمی

کوچیک بچه های جومینا

حسینی پارسا

حسینی پارسا

مدیر تیم توسعه افزونه های فارسی

علی موذنی

علی موذنی

عضو رسمی جومینا


RezaDindar

RezaDindar

عضو رسمی جومینا

کارشناس پشتیبانی (لشنی)

کارشناس پشتیبانی (لشنی)

کارشناس رسمی جومینا

کارشناس پشتیبانی(خسروشاهی)

کارشناس پشتیبانی(خسروشاهی)

کارشناس رسمی جومینا

فرحزادیان

فرحزادیان

مجتبی فرحزادیان


IRIPB

IRIPB

Administrator

امیررضاتهرانی

امیررضاتهرانی

سرپرست کل

محمدحسین میری

محمدحسین میری

عضو کوچک تالار جومینا

مصطفی صفرعلی

مصطفی صفرعلی

:: msjoomla ::