عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,674 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 130 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 369 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 171 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,967 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 713 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 117 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,465 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 292 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 549 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 322 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 488 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 527 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 400 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 256 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 344 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 397 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 480 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 363 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها