عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,676 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 4,217 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 216 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,626 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 437 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 501 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 275 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 507 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 293 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,209 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 822 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 227 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,282 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,730 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,275 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 412 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 678 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 404 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 598 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 612 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 498 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 358 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 471 نمایش ها