عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,676 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 119 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 405 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,511 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 456 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 217 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 474 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 259 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 789 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 189 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,603 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 371 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,592 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 644 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 374 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 560 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 582 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,616 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 460 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 321 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 428 نمایش ها