عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,675 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 4,113 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 367 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,454 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 425 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 192 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 439 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 229 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 772 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 159 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,555 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,109 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 344 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,371 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 357 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 533 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 559 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,545 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 439 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 299 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 400 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 444 نمایش ها