عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,671 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 53 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,329 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,773 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 210 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 624 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 458 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 273 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 158 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 460 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 324 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 191 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 277 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 335 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 310 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 467 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 229 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 521 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 367 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,798 نمایش ها