عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,663 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 42 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 236 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 74 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,061 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 109 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 91 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 36 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,905 نمایش ها
 1. گیر کردن در نصب روی لوکال

  • 2 پاسخ
  • 68 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 71 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 99 نمایش ها
 2. خطای ارور ۵۰۰

  • 2 پاسخ
  • 121 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 143 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 112 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,841 نمایش ها
 3. مشکل # در url

  • 10 پاسخ
  • 204 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 618 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,780 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,966 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 217 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 209 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 153 نمایش ها