عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,676 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 382 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 158 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 408 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 202 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 746 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 140 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,219 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,018 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,521 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,194 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 589 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 342 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 516 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 548 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 427 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 282 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 379 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 424 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 515 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 378 نمایش ها