عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 2.5 در اینجا مطرح نمایید

6,673 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 211 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 125 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,919 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 672 نمایش ها
 1. باز نشدن سایت

  • 2 پاسخ
  • 102 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 3,059 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
 2. خطای نام مستعار هنگام ثبت منو

  • 5 پاسخ
  • 1,424 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 268 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 958 نمایش ها
 3. جدا کردن کلمات در سایت

  • 2 پاسخ
  • 529 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 309 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 458 نمایش ها
 4. ثبت نام اسپم در سایت

  • 5 پاسخ
  • 510 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 376 نمایش ها
 5. تغيير رنگ زير منوها

  • 2 پاسخ
  • 235 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 323 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 375 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 351 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 511 نمایش ها