330 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 1,520 نمایش ها
 1. دلیل منطقی!

  • 10 پاسخ
  • 1,296 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,375 نمایش ها
 2. دلیل اخراج

  • 3 پاسخ
  • 875 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 806 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 745 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 985 نمایش ها
 3. کتاب جوملا 2.5

  • 0 پاسخ
  • 711 نمایش ها
 4. انتقادات

  • 299 پاسخ
  • 48,559 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 621 نمایش ها
 5. تخصیص اعتبار

  • 11 پاسخ
  • 1,045 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 671 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 630 نمایش ها
 6. دکمه ویرایش

  • 1 پاسخ
  • 509 نمایش ها
 7. حذف بعضی از پستها

  • 5 پاسخ
  • 666 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 638 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,009 نمایش ها
 8. بخش كاربري جومينا

  • 2 پاسخ
  • 658 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 596 نمایش ها
 9. جوملا 3

  • 0 پاسخ
  • 503 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 605 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 570 نمایش ها
  • 157 پاسخ
  • 35,028 نمایش ها
 10. موضوع جوملا 3

  • 3 پاسخ
  • 611 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 569 نمایش ها