329 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. دلیل منطقی!

  • 10 پاسخ
  • 1,285 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,366 نمایش ها
 2. دلیل اخراج

  • 3 پاسخ
  • 874 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 805 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 743 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 981 نمایش ها
 3. کتاب جوملا 2.5

  • 0 پاسخ
  • 708 نمایش ها
 4. انتقادات

  • 299 پاسخ
  • 48,483 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 619 نمایش ها
 5. تخصیص اعتبار

  • 11 پاسخ
  • 1,037 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 626 نمایش ها
 6. دکمه ویرایش

  • 1 پاسخ
  • 507 نمایش ها
 7. حذف بعضی از پستها

  • 5 پاسخ
  • 662 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 636 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,005 نمایش ها
 8. بخش كاربري جومينا

  • 2 پاسخ
  • 655 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 594 نمایش ها
 9. جوملا 3

  • 0 پاسخ
  • 500 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 602 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 568 نمایش ها
  • 157 پاسخ
  • 34,990 نمایش ها
 10. موضوع جوملا 3

  • 3 پاسخ
  • 608 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 567 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 616 نمایش ها