عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 3.5 در اینجا مطرح نمایید

1,032 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 40 پاسخ
  • 8,793 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 55 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 43 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 89 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 128 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 71 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 97 نمایش ها
 1. ایجاد پورتال با جوملا

  • 3 پاسخ
  • 156 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 174 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 95 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 83 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 470 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 137 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 103 نمایش ها
 2. تغییر قالب

  • 6 پاسخ
  • 122 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 127 نمایش ها
 3. هذینه طراحی

  • 2 پاسخ
  • 135 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 101 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 113 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 81 نمایش ها
 4. نمایش کد در متن

  • 7 پاسخ
  • 170 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 74 نمایش ها
 5. sll

  • 3 پاسخ
  • 124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 71 نمایش ها