عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 3.5 در اینجا مطرح نمایید

1,026 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 40 پاسخ
  • 8,576 نمایش ها
 1. ایجاد پورتال با جوملا

  • 3 پاسخ
  • 68 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 106 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 52 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 45 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 421 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 107 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 72 نمایش ها
 2. تغییر قالب

  • 6 پاسخ
  • 60 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 100 نمایش ها
 3. هذینه طراحی

  • 2 پاسخ
  • 89 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 74 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 90 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 104 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 58 نمایش ها
 4. نمایش کد در متن

  • 7 پاسخ
  • 124 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 52 نمایش ها
 5. sll

  • 3 پاسخ
  • 87 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 53 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 77 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 83 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 89 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 93 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 774 نمایش ها