عمومی

مشکلات عمومی خود را در رابطه با جوملا 3.5 در اینجا مطرح نمایید

1,041 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 40 پاسخ
  • 9,014 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 39 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 30 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 45 نمایش ها
 1. خطای sessiongc.php

  • 2 پاسخ
  • 44 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 52 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 62 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 86 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 110 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 137 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 109 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 132 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 177 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 117 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 148 نمایش ها
 2. ایجاد پورتال با جوملا

  • 3 پاسخ
  • 190 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 206 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 130 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 109 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 534 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 178 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 154 نمایش ها
 3. تغییر قالب

  • 6 پاسخ
  • 160 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 170 نمایش ها