برترین های انجمن


ارسال های محبوب

Showing most liked content on 29/03/97 در همه مناطق

  1. 1 point
    pourmoshtagh

    برداشتن امضای سایت

    این دو جا رو هم بررسی کنید. 1- خود قالب :گاهی تو تنظیمات خود قالب فوتر تنظیم شده است. 2- منو: گاهی فوتر را بصورت یک مطلب و نمایش در یک منو ( مثلا منو فوتر) تنظیم میکنند. اگرم از رو کدها میخواهید پیگیر بشوید در پوشه "تمپلیت" و نام قالب خود و سپس بدنبال فوتر بگردید. اینها چیزهایی بود که به ذهنم می آمد. انشاا موفق باشید.